SPRAWDŹ SWOJA WIEDZĘ

Dobrze!! masz punktów- 1 ; następne:


PYTANIE 1 z 20

Z kogo Jezus wygnał siedem demonów?A - Św. Piotra
B - Marii Magdaleny
C - Św. Łukasza
D - Samarytanki